Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Biografie Harcerskie

Jerzy Pietrucha urodził się 29 marca 1931 roku w Koszęcinie w rodzinie Jana Pietruchy i Adelajdy Pietruchy z domu Machoń. W 1938r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Koszęcinie, którą przerwała wojna. W latach 1939-1945 jak większość dzieci w Koszęcinie uczył się w niemieckiej "Grundschule".

piertuchaszkola2018tgtttySzkoła powszechna w Koszęcinie do której przed i w czasie wojny
uczęszczał Jerzy Pietrucha

W 1945r. rozpoczyna naukę w lublinieckim gimnazjum, w tym samym czasie wstępuje wraz ze swoim bratem Józefem do Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie. Otrzymuje przydział do zastępu "Lisów". W 1946r. zostaje "wodzem" Gromady Zuchowej. 

jerzypietrucha2017rty
Druh Jerzy Pietrucha - siedzi pierwszy od prawej

Latem 1946r. Jerzy uczestniczy w pierwszym samodzielnym obozie harcerskim drużyny po wojnie na Hadrze.

 12tarnowskiegoryplsacer2
Druh Jerzy Pietrucha stoi trzeci od prawej
podczas obozu na Hadrze

W październiku tegoż roku, jest jednym z pomysłodawców odbudowy kapliczki przy szkole podstawowej, którą w czasie wojny zniszczyli Niemcy. Do odbudowy co prawda nie dochodzi, jednak na miejscu starych - również ściętych przez Niemców lip - harcerze sadzą trzy nowe, przy okazji organizując wieczernicę, którą prowadzi druh Jurek.

kapliczkanepomuc2017
Trzy lipy wokół kapliczki - zasadzone przez harcerzy w 1947r.

Mimo rozwiązania Związku Harcerstwa Polskiego pod koniec 1948r. druh Jerzy Pietrucha, który nie umie się pogodzić z tym faktem, organizuje zbiórki harcerskie. Kończy się to dla niego tragicznie. W 1950r. po zdaniu na piątkę matury pisemnej zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu UB w Lublińcu. Mimo wielu próśb - nie pozwolono mu przystąpić do egzaminów ustnych. Oskarżony przez Sąd Wojskowy w Katowicach za przynależność w latach 1949-1950 do tajnej i nielegalnej organizacji "Bojowy Związek Wolnych" zostaje skazany na 7 lat więzienia, którą to karę odbywa w Jaworznie.

W 1954r. zostaje zwolniony z więzienia na mocy amnestii, po śmierci Stalina. Wyrok uchylono dopiero w 1992r.

Mimo bicia, poniżania i uszczerbku na zdrowiu - nie załamał się, nie zmienił. Już w 1956r. w Koszęcinie zakłada "Esperanto Rondo Kosentino", gdzie uczy wszystkich chętnych języka esperanto (którego nauczył się w więziennej celi), a następnie "Klub Młodej Inteligencji". Klub ten, kierowany przez Jerzego Pietruchę, był inicjatorem budowy basenu kąpielowego i Osiedlowego Domu Kultury w Koszęcinie.

 domkulturykoszecin1968a
Dom Kultury w Koszęcinie w latach 60-tych

1 basen1koszeicn2018tgtg
Budowa w czynie społecznym Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w 1958r.

Od 1954r. do 1960r. pracuje na stanowisku rewidenta w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kaletach. Kończy eksternistycznie maturę w Katowicach. Tam też uczy się w Wyższej Szkole Ekonomicznej, którą kończy w 1960. Po studiach przyjmuje stanowisko kierownika działu ekonomicznego w Zarządzie Biurowym Chemików w Katowicach. Nie przestaje się kształcić - w 1967r. doktoryzuje się na WSE w Katowicach, a cztery lata później otrzymuje stopień doktora habilitowanego. W 1974r. zostaje profesorem nadzwyczajnym, a w 1980r. profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych.

Od 1964r. pracuje w Śląskim Instytutucie Naukowym im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach, w któremu od 1981r. przewodzi.  Kiedy w 1992r  instytut zostaje zamknięty do 1995r. pełni funkcję kierownika Zakładu Regionów Przemysłowych. Jest autorem ponad 200 publikacji. Za swoją pracę otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 jerzypietrucha2017rty3
Budynek Śląskiego Instytutu Naukowego w latach 70-tych

Nie zapomina też o swoim rodzinnym Koszęcinie. Wraz z panem Janem Myrcikiem, pod patronatem Polskiej Akademii Nauk organizuje cykliczne "Biesiady na zamku koszęcińskim", których celem jest promowanie, często zapomnianych Ślązaków.

pietrucjha2019yhyhfdd
Profesor Jerzy Pietrucha

Umiera niespodziewanie w Aachen w Niemczech, 1 maja 1995r. Został pochowany na cmentarzu w Koszęcinie.

pietruchagrob2018rfr

Opracowane na podstawie:
Jan Myrcik - Gmina Koszęcin i jej patron Walenty Roździeński
Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie

Zdjęcia:
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Archiwum Hufca Lubliniec
https://katowice.fotopolska.eu
http://koszecindawniej.blogspot.com