Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Biografie Harcerskie

Alfons August Kapłonek urodził się 14 lipca 1914r. w miejscowości St.Peter (Thionville-Moselle) w Francji jako Alfons Augustyn Kaploneck. W 1937r. Minister Sprawiedliwość RP wyraził zgodę na zmianę nazwiska na Kapłonek.

Kiedy Alfons przeprowadził się do Lublińca, niestety na chwilę obecną nie wiemy. Pewne jest, że już uczestniczył w Zlocie Hufca Lubliniec, który odbył się 29 czerwca w Koszęcinie w 1932r..

12alfons2017kaplonekkoszecin
Zlot Hufca w Koszęcinie
Druh Alfons Kapłonek stoi trzeci od lewej

Druh Alfons był aktywnym instruktorem Hufca Lubliniec. Był członkiem ścisłej Komendy Hufca Lubliniec.

mankaklamahandy2016
Instruktorzy Hufca Lubliniec
Siedzą od lewej: Rudolf Rzemieniecki, Ludwik Klama, Stanisław Wojciechowski, Jan Handy
Stoją od lewej: Paweł Jendrysik, Alfons Kapłonek, Konrad Mańka, Jan Drozdowski

Uczestniczył w 1935r. w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.

zubr2015spalakapłonek
Druh Alfons Kapłonek w Spale 1935r.
Stoi pierwszy po lewej

Brał udział w licznych wyprawach i wędrówkach po ziemi lublinieckiej, będąc "duszą towarzystwa". Zawsze uśmiechnięty i pogodny.

12kaplonek2017rtgy6
Druh Kapłonek wśród harcerzy Hufca ZHP Lubliniec
(stoi w samym środku)

Jak również reprezentował Hufiec w oficjalnych uroczystościach.

12kapłonek2017t56y67
Przemarsz reprezentacji Hufca Lubliniec z okazji uroczystości 3 Maja w 1937r. (lub 1938r)

na głównym planie ówczesny komendant Hufca Alojzy Gajek,
druh Alfons Kapłonek idzie w pierwszym szeregu po jego lewej stronie

Druh Alfons Kapłonek był także członkiem zawiązanego przez Ludwika Klamę - Kręgu Starszoharcerskiego

12krag2spotkanie2016
Kręg Starszoharcerski Hufca ZHP Lubliniec w 1935r
Druh Alfons stoi drugi od lewej strony
12szchy2016rftg
Druh Alfons Kapłonek w sali (harcówce) Kręgu Starszoharcerskiego,
mieszczącej się w Śląskiej Bursie Gimnazjalnej im. ks. Konstantego Damrota
podczas partii szachowej z druhem Alojzem Gajkiem

Przed wojną pracował w Konnym Odziale Policji Województwa Śląskiego w Katowiach - jako posterunkowy. Po agresji Związku Radzieckiego - 18 września 1939r. został aresztowany w Tarnopolu i osadzony najpierw w obozie w Ostaszkowie, potem w Juchnowie. Udało mu się przeżyć masakrę katyńską. 18 czerwca 1940r. został przewieziony do obozu jenieckiego NKWD w Griazowcu. W sierpniu 1941r. wraz z 2 tysiącami polskich żołnierzy trafił do formującej się w ZSRR Armii Polskiej (przyszłej Armii Andersa).  3 września 1941r. zameldował się w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje.

graziowiecobozsieniecki
Obóz jeniecki w Griazowcu
rysunek wykonany przez Stefana Sienickiego

Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 15 maja 1957r. uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Mieszkał w Kaliforni i tam też zmarł 11 kwietnia 1982r. Został pochowany na cmentarzu w Dubois, Clark County w stanie Idaho.

kaplonekalfons2017rtyt

Opracowane na podstawie:
Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego - nr 32, 5 sierpnia 1937r.
Archiwum Hufca Lubliniec
Lista jeńców Kampanii Wrześniowej 1939 umieszczonych w obozie w Griazowcu
Indeks osób represjonowanych - https://indeksrepresjonowanych.pl

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
https://www.findagrave.com
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/stefan_sienicki,5986