Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Biografie Harcerskie

Krystyna Kubalska urodziła się w 15 stycznia 1925r. w rodzinie znanego adwokata - Marcelego Leona Kubalskiego. Była uczennicą Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. A. Mickiewicza, które skończyła na II klasie (z powodu wybuchu wojny w 1939r.).

harcerskiejaselka2016tgyh
Harcerskie jasełka wystawione Gimnazjum w 1938r.
Druhna Krystyna gra odgrywa rolę wieśniaczki - pierwsza od lewej

Należała do IV Żeńskiej Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum w Lublińcu. W 1939r. została jej drużynową. Jak wspomina siostra Krystyny - Barbara: "Harcerstwo było treścią jej młodego życia. Była drużynową pełną zapału w pracy z młodzieżą, a była to młodzież ofiarna, przepojona ideałami, patriotyzmem, wychowana na najlepszych wzorcach służenia Bogu i Ojczyźnie."

karteczkakubalska2018yh
Karteczka z postanowieniem powziętym
przez druhnę Krystynę z okazji Dnia Myśli Braterskiej

W lipcu 1939 roku wraz z harcerkami z Lublińca wzięła udział w obozie w Krzepicach, nad ówczesną granicą niemiecką, gdzie czyniono już przygotowania do agresji na Polskę. Komendantką tego obozu była druhna Grażyna Dąbrowska.

12obozwkrzepicach1939ertObóz w Krzepicach w 1939r.
Stoją od lewej Irena Tyran, Leniaitre?, Marxen, Krystyna Kubalska, Fela Mundil

Kilka dni przed wybuchem wojny wraz z mamą i siostrami wyjechała do Mszany Dolnej (ojciec został powołany do wojska, a następnie internowany w oflagu w Murnau w Bawarii), gdzie zamieszkała przy ulicy Kolbego 14 u rodziny matki, która pochodziła z tych stron.

krystynakubalskaportret2018
druhna Krystyna Kubalska

Podczas wojny opiekowała się rodzeństwem oraz chorą na serce mamą. Zarabiała na życie pracując jako sprzedawczyni w piekarni. Uczęszczała na tajne nauczanie, kontynuując naukę. Została także wciągnięta do konspiracji i pełniła funkcję łączniczki oddziałów leśnych AK. Rankiem 17 maja 1944r. wskutek prowokacji niemieckiej została zaaresztowana przez Gestapo wraz z rodziną i kolegami harcerzami z Szarych Szeregów: Adamem Gądkiem, Władysławem Nawieśniakiem, Mikołajem Płoskonką, Władysławem Płoskonką oraz Zygmuntem Grzybowskim "Zymkiem" (który zginął podczas aresztowania).

mszanakubalska2017ty
Mszana Dolna - cmentarz parafialny
mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego podczas II wojny światowej
pod numerem 22 - Krystyna Kubalska

Kilka dni później - 25 maja 1944r. została rozstrzelana na terenie cmentarza żydowskiego, mieszczącego się przy ulicy Rybackiej w Nowym Sączu.

mz 2500 oth Rybacka Nowy Sącz09
Tablica umieszczona na cmentarzu żydowskim przy ulicy Rybackiej w Nowym Sączu

Opracowane na podstawie:
J.Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949, Kraków 2000
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Kronika Mszany Dolnej
"Harcerki 1939-1945", Praca zbiorowa Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1983r.
Wspomnienia - Barbara Kubalska

Zdjęcia:
Materiały prywatne – Róża Kopacz - Poniewiera
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu