Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Biografie Harcerskie

Szczepan Knebel urodził sie 24 grudnia 1923 r. w Lublińcu. Był synem Otylii (z domu Morawiec) i Leona Knebel - uczestnika III Powstania Śląskiego, dowódcy 1 plutonu 2 kompanii baonu strzeleckiego, członka grupy "Wawelberg" (zespołu dywersyjnego do zadań specjalnych).

dziadekleon2018ujuds
Leon Knebel - powstaniec śląski

Wraz z rodzicami i młodszą siostrą Felicją (Zbączyniak) mieszkał początkowo przy ulicy ul.Ogrodowej 4, a następnie Ogrodowej 18.

szczepanrodzin2018rf
Druh Szczepan Knebel wraz z ojcem, matką i siostrą

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Lublińcu,

szczepanbiwak2018tgtt
Szczepan Knebel na biwaku szkolnym wraz z klasą w 1935r.

a następnie do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

szczepan2018uhydssd
W I klasie Gimnazjum z wychowawcą - druhem Stanisławem Staniszem

Tam też wstąpił do 1 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

12aaSzczepan i Pawlinski2aa
Druh Szczepan Knebel podczas harcerskiej wędrówki

szczepangimjnazum20178s
Druh Szczepan w poczcie sztandarowym (pierwszy od prawej)
przezd Gimnazjum w Lublińcu 1938r.

wycieczkalipie2018tgtt
Na wycieczce w Lipiu w 1938r. wraz z drużyną

Jako 16 letni chłopiec/harcerz, 1 września 1939r dnia podczas akcji, w okolicy cmentarza parafialnego, został postrzelony przez Niemców w nogę (najpradopodobniej podczas przenoszenie meldunku). Odłamek amunicji, który utkwił w nodze sprawiał mu ból do końca życia. Pod sam koniec wojny został powołany do Wermahtu. Jednak zamiast na front trafił do szpitala na rehabilitacje.

szczezpannoga2018tgt
Druh Szczepan w szpitalu

Przez cały okres okupacji utrzymywał kontakt listowny ze swoim drużynowym Marianem Ożarowskim (który w tym czasie przebywał w oklolicach Radomska), udało także mu się z nim spotkać w grudniu 1939r.

wojnaozarowski2018tgttg
Zdjęcie pamiątkowe z okazji spotkania 3 grudnia 1939r.
Od lewej stoją: Jan Sobeczek, Karol Franczok, Szczepan Knebel, Leon Mruczek, Zbigniew Ociepko
Siedzą od lewej: Fryderyk Macura, Marian Ożarowski, Zenon Zbączyniak

W 1948 r. ożenił się z Jadwigą Torka (córką powstańca śl.). Przez trzy lata mieszkał Gogolinie z żoną i córką Ewą. Tam pracował w Spółdzielczości, a w 1951 r. przeniósł się ponownie do Lublińca do rodzinnego domu. Zaocznie skończył technikum rolnicze. Pracował w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Rolnictwa, gdzie był propagatorem wykładów i filmów o postępie w rolnictwie. W latach 50 - tych był organizatorem i kierownikiem Powiatowych Wystaw Rolniczych (na terenie wystawowym przed Strzelnicą - ul.P. Stalmacha). Niestety wracając motorem z prelekcji w listopadowy wieczór w 1955 roku uległ wypadkowi na ul. Lisowickiej i po dwóch dniach 20 listopada 1955 roku zmarł. Został pochowany na cmentarzy parafialnym.

szczepangrob2018tgt

Druh Szczepan był pasjonatem przyrody, motorów i harcerstwa. Obydwie jego córki: Gabriela Knebel i Ewa Knebel zostały harcerkami i instruktorkami Hufca Lubliniec. Druhna Ewa do dzisiaj jest czynnym instruktorem (członek Komisji Rewizyjnej Hufca Lubliniec i Komisji Historycznej).

 ciociaewa2018ddd

Opracowano na podstawie:
Wspomnienia - Ewa Knebel
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archwium Rodzinne - Ewa Knebel
Archwium Hufca Lubliniec