Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Biografie Harcerskie

Józef Bryś urodził się 25 grudnia 1914, Franciszek i Agnieszka. Był harcerzem IV Męskiej Drużyny Harcerskiej im. ks. Damrota.

brys2019rfrfr
Józef Bryś - stoi pierwszy od prawej
IV MDH im. Damrota

Wchodził w skład drużyny wodnej, która płynęła na Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych do Garczyna 1932r. W 1933r. uczestniczył w IV Jamboree Skautowe w Gödöllő,

brysspala2018rfr3
Józef Bryś

a w 1935r. wraz z harcerzami z Hufca Lubliniec wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerskim w Spale w 1935r.

brysspala2018rfr
brysspala2018rfr2
Józef Bryś na Zlocie w Spale

Zapalony sportowiec, wodniak i kolarz.

brysspala2018rfr23a
Józef Bryś - podczas zawodów sportowych w Lublińcu

Instruktor Kręgu Staroszharcerskiego im. Konstantego Damrota.

12kragharcerski2016rft
Józef Bryś wśród członków Kręgu Instruktorskiego
Stoi w drugim rzędzie, drugi od prawej strony

Już w okresie przedwojennym pracował w Lublinieckim Zakładzie Psychiatrycznym - najpierw jako goniec, następnie pracownik księgowości, a po wojnie główny księgowy Zakładu.

brysspala2018rfrs
Józef Bryś - stoi w trzecim rzędzie, drugi od lewej
wśród pracowników Zakładu

W 1941r. wcielony Wermachtu wraz z przyjacielem z harcerstwa Gerardem Słotą skierowany na szkolenie do do Austrii i do Izbicka-Stubendorfu. Tutaj drogi kolegów się rozeszły - Gerard został wysłany na Zachód, gdzie zginął we Włoszech, zaś Józef Bryś trafił na front wschodni do Estonii. W 1944r. w czasie walk dostał się do niewoli radzieckiej. Zwolniony z niej w 1945r. wrócił do Lublińca.

brysspala2018rfr23aa
Drugi od lewej - Gerard Słota, trzeci Józef Bryś

W latach 1945-1949 nie brał aktywnego udziału w życiu Hufca, jednak po 1956r. gdy reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego na chwilę włączył się w pracę nowej Komendy.

brysspala2018rfrs2
Józef Bryś z rodziną - pierwszy od lewej

Józef Bryś zmarł niespodziewanie w wieku 56 lat - 28 września 1970r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Andrzej Bryś
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Wspomnienia - Andrzej Bryś
Archiwum Hufca Lubliniec