Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Jan Achtelik urodził się 4 listopada 1919 w Lublińcu w rodzinie Stanisława i Anny(z domu Wiecheć). Ojciec Jana - Stanisław Achtelik (1890.09.17- 16.01.1976) był sierżantem w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty, a także pułkowym bibliotekarzem. Po zakończeniu służby w 1938r. wrócił do rodzinnej wsi - Kamień (powiat Czernichów), gdzie dożył starości.

achtelikstanisalw202
Stanisław Achtelik - ojciec Jana stoi po lewej stronie
najprawdopodobniej obok niego stoi jego syn - Jan Achtelik

Jan Achtelik był uczniem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, które ukończył w 1938r. zdając maturę.

motakgimnazjum2016tgy
Klasa maturalna rok 1938
Jan Achtelik - stoi szósty w trzecim rzędzie

Był także harcerzem I Męskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki działającej przy lublinieckim gimnazjum. Wraz z drużyną brał udział między innymi w obozie harcerskim w Nowych Trokach.

troki2016rftgyh
Maszerują w I czwórce od lewej:
Józef Kowol, Jan Achtelik, Bogusław Muniak, Wiktor Warzecha
w II trójce: Kazimierz Rożniewski, Konrad Ciepieliński

W czasie kampanii polskiej w 1939 służył w 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w stopniu podchorążego. We wrześniu 1939r. dostał się do niewoli. Został wysłany na roboty do Niemiec, do Bawarii, gdzie do końca wojny pracował u bauera.

Po zakończeniu wojny powrócił do kraju, do rodzinnego Kamienia. Znalazł pracę w Wojewódzkim Zarządzie Poczty w Krakowie. Pełnił tam funkcje kierownicze aż do emerytury. Jan Achtelik zmarł w Krakowie - 17 lutego 1999r. i został pochowany na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Zbigniew Achtelik
Wspomnienia - Andrzej Achtelik
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Mickiewiczowska Szkoła Średnia w Lublińcu w latach 1922-2002

Zdjęcia:
Materiały prywatne - Zbigniew Achtelik
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Muzeum Internetowe pamiątek Historycznych ZS nr 1 w Lublińcu