Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Henryk Maksymilian Malcherek urodził się 21 stycznia 1922r w Poznaniu w domu Edmunda i Otylii z domu Bartosik (Henryk miał brata Jana i siostrę Johannę).

malcharekrodzice
Otylia i Edmund Malcherkowie

Oboje rodzice pochodzili z Zaborza (dawniej wieś, od 1927r. część Zabrza). Ojciec Edmund był pracownikiem PKP. W Lublińcu pełnił najpierw funkcję zawiadowcy, a następnie naczelnika parowozowni.

parowozowni2020malcher

Pod koniec 1922r rodzina Malcherków przeprowadziła się do Lublińca. W 1928r Henryk Malcherek rozpoczął edukację w ośmioklasowej Szkole Powszechnej w Lublińcu, którą ukończył w 1936 roku.

W tym czasie wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego i działał w III MDH im. Orląt Lwowskich w Lublińcu, której drużynowym był Konrad Mańka

konrad1a2020
III MDH im. Orląt Lwowskich w 1935r.

W 1935r. wraz z drużyną uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.

Po ukończeniu szkoły powszechnej - rozpoczął naukę zawodu mechanika samochodowego w 3 klasowej szkole rzemieślniczej mechaniczno-samochodowej (wieczorowej) w Katowicach, którą przerwał wybuch II wojny światowej. W 1940r. kontynuował naukę w szkole w Katowicach i równocześnie działał w konspiracji, w organizacji "Orzeł Biały" na terenie powiatu lublinieckiego, do której wciągnął go (5 marca 1940r) były nauczyciel - Ludwik Klama, oraz przyjaciel, były drużynowy - Konrad Mańka.

malcherek2020derfr
List wysłany do Henryka Malcherka przez Konrada Mańkę

Malcherek przyjął pseudonim "Ryś" i ze względu na pracę - pełnił w organizacji funkcję łącznika między Lublińcem a Katowicami. Jego rolą było oprócz przewożenia meldunków i rozkazów, kolportaż gazetek konspiracyjnych (w liczbie 50 szt) - "Płomień" i "Słowo Polskie".

Na skutek zdrady dokonanej przez Józefa Bartochę, 18 grudnia 1940r. Henryk Malcherek - wraz z innymi członkami "Orła Białego" został przez Niemców aresztowany.

cecyliapilarska2017tgyh

Podczas śledztwa, które trwało 18 miesięcy przebywał w więzieniu w Opolu. 25 marca 1942r. na rozprawie przed Niemieckim Wyższym Sądem Okręgowym w Katowicach został z braku dowodów przestępstwa - zwolniony.

malcherek2020a

Stało się to między innymi za sprawą Konrada Mańki, który przekonał Sąd  - że działał sam, a aresztowane osoby nie wiedziały nic o jego działalności konspiracyjnej. Za co Mańka zapłacił najwyższą cenę - 14 lipca 1942r. został zgilotynowany.

obwieszeniue2916man

Po powrocie z aresztu, kontynuował naukę i udało mu się zdać egzamin czeladniczy. W październiku 1942r. został przymusowo wcielony do armii niemieckiej i po krótkim szkoleniu wysłany na front zachodni. Tam przy pierwszej nadarzającej się okazji w 1943r.  - przeszedł na stronę Aliantów.

malecherekwerhma3033
Henryk Malcherek w mundurze Wehrmachtu (piechota)

Od 26 października 1944r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych na ZachodzieI Korpusie Polskim PSZ w Kompani Samochodowej w Anglii - jako kierowca.

zolnierzmalcherek2020aaa
Henryk Malcherek - Falkirk Szkocja, 1945r.

Po ukończeniu wojny w roku 1946 powrócił do Polski i podjął pracę w państwowej fabryce Celulozy i Papieru „Natronag”w Krapkowicach na stanowisku kierowcy samochodowego. Do działalności w harcerstwie już nigdy nie powrócił.

20 października 1947r. ożenił się z Marią Wyleżałek.

malcherekslub020eder4
Maria i Henryk Malcherkowie -1947r.

W 1954r. zdał egzamin na mistrza - ślusarstwa i tokarstwa w metalu.

malcherekslub020eder42

Henryk Malcherek - zmarł w 24 sierpnia 1973r. w Tarnowskich Górach i został pochowany na cmentarzu św. Anny będącym pod opieką parafii św. Piotra i Pawła w TG.

malchergrob020ssssa

Na podstawie:
Wspomnienia i dokumenty - Aneta Krupa
Archiwum Hufca Lubliniec